บริษัท บีดี ออโต้ พาร์ท

บริษัท บี.ดี.ออโต้พาร์ท จำกัด เอาใจใส่และมีความพยายามในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกในรูปแบบของการฉีดและการรีด มาเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี เราเข้าใจความต้องการของลูกค้าและเราก็สามารถให้บริการที่ดีกว่าในเรื่องของ คุณภาพสูง ราคาถูก และ ช่วงเวลาในการวางแผนการผลิตสั้น


บริษัทฯ สามารถผลิตชิ้นงานได้ทั้งแบบ การฉีดพลาสติก และการรีดพลาสติก เราสามารถออกแบบและสร้าง แม่พิมพ์ที่มีขนาดใหญ่ถึง 400 X 400 มม. และมีกำลังการผลิตในแต่ละเดือนเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า


เราพร้อมบริการทุกท่าน
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ปิดโหมดสีเทา