บริษัท บีดี ออโต้ พาร์ท

บริษัท บี.ดี.ออโต้พาร์ท จำกัด เอาใจใส่และมีความพยายามในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกในรูปแบบของการฉีดพลาสติก ขึ้นรูปพลาสติก และการรีดพลาสติก มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี เราเข้าใจความต้องการของลูกค้าและเราก็สามารถให้บริการที่ดีกว่าในเรื่องของ คุณภาพสูง ราคาถูก และ ช่วงเวลาในการวางแผนการผลิตสั้น


บริษัทฯ บริการที่ครบวงจรตั้งแต่งานออกแบบแม่พิมพ์ และขึ้นรูปแม่พิมพ์ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย จนถึงงานขึ้นรูปชิ้นงานด้วยกระบวนการฉีดพลาสติก และการรีดพลาสติก. เราสามารถออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ที่มีขนาดใหญ่ถึง 400 X 400 มม. และมีกำลังการผลิตในแต่ละเดือนเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า ผลิตชิ้นงานพลาสติกสำหรับงานวิศวกรรม เพื่อป้อนอุตสาหกรรมขนาดย่อม และขนาดกลาง รวมไปถึงขนาดใหญ่

เรารับงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ขึ้นรูปชิ้นงาน สนใจสอบถามติดต่อบริษัทได้

“บริษัทรับฉีดพลาสติก, รับจ้างผลิตชิ้นงานพลาสติก  ,ออกแบบงานฉีดพลาสติก ,Plastic Injection Molding ,พลาสติกขึ้นรูป ,ฉีดขึ้นรูปพลาสติก ,ออกแบบงานพลาสติก, รับทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก”
เราพร้อมบริการทุกท่าน
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น