ประวัติบริษัท

บริษัท บี.ดี.ออโต้พาร์ท จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2544 มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 99/177 ม.13 ซ.มามีนคอนโด ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 ดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกตามคำสั่งซื้อของลูกค้ามามากกว่า 7 ปี บริษัทตระหนักดีว่าการที่จะผลิตชิ้นงานให้ได้ตามความต้องการของลูกค้านั้น จะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของลูกค้า โดยจะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

28 มี.ค. 2566 - 27 มี.ค. 2569

28 Mar 2023 - 27 Mar 2026

ขณะนี้บริษัทได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 แล้ว จากสถานบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ หรือ MASCI โดยมีนโยบายคุณภาพ คือ

“เรา จะดำเนินการจัดหาชิ้นส่วนพลาสติกให้กับลูกค้า ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า โดยมีการปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า”

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะดำเนินการ ดังนี้

1.จัดหาผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณภาพตามข้อกำหนดของลูกค้า
2.ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าตรงเวลา
3.ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
4. มีการดำเนินงานกับผู้ขายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อมีคุณภาพตามข้อกำหนด

นโยบาย คุณภาพ จะมีการถ่ายทอดไปยังพนักงานทุกระดับที่เกี่ยวข้องในองค์กร เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจนำไปปฏิบัติ และดำรงรักษาไว้ตลอดไป