ผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกในอุตสาหกรรม รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ ชิ้นส่วนพลาสติกผลิตภัณฑ์ในบ้าน ในสำนักงาน และ อิเล็กทรอนิกส์ ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ได้แก่
งานพลาสติd bdautopart.com

ใช้เพื่อกันการกระแทกของมุมกล่อง โดยสามารถวาง CONNER BLOCK ในลักษณะต่างๆ ดังนี้


CONNER BLOCK 60X60X2.6 mm

1. วางทุกมุมของกล่อง (1 กล่องใช้ 8 ตัว)

(ถ้า เป็นการวางกล่องเพื่อจัดเก็บในคลังสินค้าสามารถสอด CONNER BLOCK เข้าไประหว่างกล่องได้เลยโดยไม่ต้องใช้เทปกาวใสยึด CONNER BLOCK กับกล่อง เนื่องจากน้ำหนักของกล่องที่มีสินค้าบรรจุอยู่ภายในจะเป็นตัวกดทับให้ CONNER BLOCK ติดอยู่กับตัวกล่อง)

2. วางในลักษณะทแยงมุม (1 กล่องใช้ 4 ตัว)PLASTIC SIDE 70X60 mm.

ใช้ในกรณีที่ต้องการรัดเชือกกับกล่องเป็นจำนวนมากๆ โดยวางPLASTIC เสริมขอบบริเวณขอบของกล่องที่ต้องการจะรัดเชือก ดังภาพ

เครื่องที่ใช้ในการรัดเชือก


สำหรับการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์


STOPPER


ที่รองขาโต๊ะ สีขาว ไดมิเตอร์ 20 สูง 16 มม.
ใช้สำหรับการประกอบผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์


PLASTIC DRIVE

ใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และชิ้นส่วนพลาสติกในอุตสาหกรรมผลิตเบาะรถยนต์ของรถยนต์

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

1. Injection

2. Extrusion

สนใจติดต่อได้: 08-9811-8267, 08-6332-6187
Line ID: 0898118267
email: order@bd-autopart.com